horeka - interiéry

Co je to HoReKa?

Termín „HOREKA“ je akronym používaný v českém jazyce, který se vztahuje k odvětvím hotelnictví, restaurací a kaváren. Zkratka HOREKA je složena z prvních písmen těchto slov:

  • HOtely
  • REstaurace
  • KAvárny

HOREKA odvětví zahrnuje všechny podniky a služby, které se věnují poskytování ubytování, stravování a nápojů. Tento sektor je důležitý pro cestovní ruch a zahrnuje řadu různých typů podniků, od luxusních hotelů, penzionů, barů restaurací až po malé kavárny a bistra. Význam a vliv tohoto sektoru na ekonomiku a turismus je obrovský, a proto je často předmětem pozornosti v oblasti marketingu, managementu a plánování služeb.

HoReCa a design interiéru

V kontextu interiérového designu se pojem „HORECA“ vztahuje na specifické návrhové a dekorativní požadavky a přístupy, které jsou aplikovány při vytváření a vybavování prostorů jako jsou hotely, restaurace a kavárny. Tyto prostory mají svá specifika, která je třeba brát v úvahu při návrhu interiéru:

  1. Funkčnost a praktičnost: Prostory musí být navrženy tak, aby byly funkční a praktické jak pro zaměstnance, tak také pro návštěvníky. To zahrnuje efektivní segmentace prostoru pro bezproblémový pohyb lidí, adekvátní rozmístění nábytku a zařízení pro pohodlné a rychlé obsluhování. Pro tyto účely slouží space floor plan, neboli plán prostoru.
  2. Atmosféra a estetika: HORECA prostředí vyžadují vytvoření příjemné atmosféry, která odpovídá charakteru a koncepci podniku. Barvy, osvětlení, dekorace a materiály jsou pečlivě vybírány tak, aby vytvořily žádoucí dojem a zážitek pro návštěvníky. Aby si klient lépe uměl představit, jak budou hotové interiéry vypadat, k tomu slouží 3D vizualizace.
  3. Odolnost materiálů: Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvníků a intenzivnímu používání je důležitý výběr kvalitních a  odolných materiálů, které vydrží opotřebení a jsou snadno udržovatelné.
  4. Bezpečnost a předpisy: Interiérový design musí splňovat všechny bezpečnostní normy a předpisy, včetně požární bezpečnosti a hygienických standardů.
  5. Inovativní a kreativní řešení: HORECA sektor často vyhledává unikátní a inovativní designové prvky, které pomohou podniku odlišit se od konkurence a přitáhnout zákazníky.
  6. Flexibilita a adaptabilita: Prostory by měly být navrženy s ohledem na možnou potřebu budoucích úprav, rozšíření nebo přizpůsobení různým akcím a událostem.
  7. Design & build: Stavební přístup design&build výrazně ulehčuje celý proces vzniku interiéru, protože spojuje proces návrhu i realizace, který je garantovaný jednou profesionální formou.

V HORECA designu je tedy kladen důraz na kombinaci estetiky, funkčnosti a komerční úspěšnosti prostoru, aby byl zajímavý, příjemný a zároveň efektivní pro provoz.

Interiérový designer - poptávka návrhu

Nechte si poradit a navrhnout interiér zkušeným interiérovým designérem