office space floor plan

Co je to office space floor plan?

Termín „space plan“ nebo „plán prostoru“ je používán v oblasti komerčních nemovitostí a vztahuje se k plánování uspořádání interiéru budovy nebo konkrétního prostoru pro účely jeho nejefektivnějšího využití. Tento proces zahrnuje určení, jak a kde budou umístěny pracovní místa, konferenční místnosti, zasedačky, jídelna, kuchyňka, toalety, zóny pro relaxaci a další. Space plan je vytvářen architekty nebo designéry interiéru v úzké spolupráci s klientem tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho konkrétním potřebám a požadavkům.

Office space floor plan: tvorba

Při vzniku space planu se obvykle přihlíží k těmto aspektům:

 • Ergonomie a pohodlí pracoviště: Zajišťuje, aby pracovní místa byly navržena tak, aby podporovaly zdraví a pohodlí zaměstnanců.
 • Estetika a design: Tvorba vizuálně příjemného a motivujícího prostředí, které odráží kulturu a hodnoty společnosti.
 • Zajištění soukromí a současně podpora spolupráce: Kombinace otevřených prostor a soukromých zón může vytvořit skvělý mix pro spolupráci a současně poskytnout klidné místo pro soustředěnou práci.
 • Rozdělení do zón: Často se kancelářské prostory dělí na různé zóny podle typu práce nebo aktivit, které se v nich odehrávají. Například mohou být vyhrazené zóny pro tichou práci, spolupráci, relaxaci, nebo třeba kreativní práci.
 • Přístup ke světlu a výhledu: Významným aspektem je umístění pracovních stanic tak, aby zaměstnanci měli dostatečný přístup k přirozenému světlu a výhledu ven, což může zlepšit jejich náladu a produktivitu.
 • Akustika: Zvláštní pozornost by měla být věnována akustice, aby se minimalizoval hluk, což je zvláště důležité v otevřených kancelářských prostorech.
 • Komunikační trasy a dostupnost: Důležitá je také logická a bezpečná organizace pohybu lidí v rámci prostoru.
 • Technologické vybavení a infrastruktura: Zahrnuje plánování potřebné technické infrastruktury, jako jsou síťová připojení, elektrické zásuvky a další technologie nezbytné pro fungování moderní kanceláře.
 • Udržitelnost a ekologie: V dnešní době se stále více klade důraz na ekologické a udržitelné aspekty, jako je energetická efektivnost, použití ekologických materiálů a snížení environmentálního dopadu.
 • Flexibilita a možnost budoucích změn: Plán by měl být navržen s přihlédnutím k možným budoucím změnám a rozšířením, aby bylo možné prostor snadno upravit podle měnících se potřeb firmy.

Kroky procesu tvorby space planu

 1. Analýza potřeb nájemce: Zjišťuje se počet lidí pracujících v prostoru, typy pracovních míst a požadavky na technologii a infrastrukturu.
 2. Návrh uspořádání: Rozmístění jednotlivých prostor, zón a pracovních míst, řešení pohybu lidí a zboží, umístění veřejných a soukromých oblastí.
 3. Vizualizace a prezentace: Vytvoření finálního designu s volbou materiálů a barev.
 4. Revize a schválení: Kontrola, zda jsou dodržena stanovená pravidla a normy, a případná provedení potřebných změn.

Interiérový designer - poptávka návrhu

Nechte si poradit a navrhnout interiér zkušeným interiérovým designérem