lobby

Co je to lobby?

Pojem „lobby“ v oblasti interiérů odkazuje na uvítací prostor nebo vstupní halu v budovách, jako jsou hotely, kancelářské budovy nebo i bytové domy.

Lobby slouží jako přechodový prostor mezi vnějším světem a interiérem budovy. Je to místo, kde hosté a návštěvníci získávají první dojem z daného zařízení. V kancelářských budovách funguje jako recepce, kde jsou návštěvníci přivítáni, dostanou potřebné informace, čekají na obchodní partnery. V hotelech často zahrnuje recepční pult, posezení a může obsahovat další zařízení jako lounge, kavárnu nebo služby concierge.

Interiérový design:

Design uvítacího prostoru je klíčový, protože určuje tón celé budovy. Dobře navržený vstupní prostor komunikuje charakter a hodnoty společnosti nebo značky. Měla by být vizuálně přitažlivá, odrážet styl a charakter organizace nebo hostitele, kterou reprezentuje. Navíc musí být funkční, umožňovat plynulý pohyb lidí a poskytovat pohodlné prostory pro čekání nebo schůzky.

Elementy designu:

  1. Správa prostoru: Efektivní lobby dobře využívá prostor, vyvažuje otevřené oblasti s uspořádáním nábytku, které usnadňuje pohyb a podporuje zapojení.
  2. Osvětlení: Dobré osvětlení je zásadní pro vytvoření přívětivé atmosféry. Může být kombinací přirozeného světla, pokud je k dispozici, a promyšleně umístěného umělého osvětlení.
  3. Nábytek: Pohodlný a esteticky příjemný nábytek nejenže poskytuje místo k sezení, ale také přispívá k dekoraci a funkčnosti.
  4. Umění a dekorace: Umělecká díla a další dekorativní prvky mohou zlepšit estetiku a nabídnout bod zájmu nebo téma pro rozhovor návštěvníků.

Celkově lobby slouží jako multifunkční prostor, který nejen vítá, ale také nastavuje očekávání, poskytuje klíčový první dojem, který může ovlivnit vnímání a zkušenosti návštěvníka s budovou.

Interiérový designer - poptávka návrhu

Nechte si poradit a navrhnout interiér zkušeným interiérovým designérem