fit-out

Co je to fit-out?

Fit-out je termín používaný v oblasti interiérového designu a stavebnictví. Odkazuje na proces dokončení vnitřních prostor budovy, aby byly připraveny na použití. Zahrnuje instalaci veškerého potřebného vybavení, nábytku, podlah, stěn, stropů a technických systémů, jako jsou elektroinstalace, vytápění, ventilace nebo klimatizace.

Fit-out se obvykle dělí na několik kategorií:

  1. Základní (Shell and Core): Zahrnuje dokončení základní struktury budovy, jako jsou stěny, stropy a podlahy, ale bez specifických úprav pro konkrétního nájemce.
  2. Kategorie A (Cat A): Toto je další stupeň, kde jsou do budovy přidány základní prvky, jako je osvětlení, podlahové krytiny a základní kancelářské vybavení.
  3. Kategorie B (Cat B): Zde dochází k úplnému přizpůsobení prostoru podle specifických požadavků klienta. To může zahrnovat speciální interiérové prvky, barevné schéma, nábytek na míru, osvětlení, zabezpečovací techniku, řešení akustiky, audiovizuální systémy, návrh umístění živé zeleně a další.

Fit-out kanceláří a firemních interiérů

Fit-out kanceláří a firemních interiérů je možné provést metodou „design & build“ (návrh a výstavba). Tato metoda znamená, že celý proces návrhu a výstavby interiéru je svěřen jednomu poskytovateli služeb, který zajišťuje jak designovou část, tak samotnou realizaci projektu. Tato metoda přináší pro zadavatele mnoho výhod. V případě výběru metody „design & build“ je důležité vybrat si poskytovatele, který má zkušenosti a kompetence jak v oblasti designu, tak v oblasti stavebnictví, aby bylo zajištěno, že výsledný prostor bude nejen esteticky přitažlivý, ale také funkční a vyhovující všem technickým a bezpečnostním normám.

Interiérový designer - poptávka návrhu

Nechte si poradit a navrhnout interiér zkušeným interiérovým designérem